Σύγχρονες προκλήσεις για τους εξειδικευμένους κλινικούς νοσηλευτές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

 «Σύγχρονες προκλήσεις για τους εξειδικευμένους κλινικούς νοσηλευτές».

«Contemporary challenges for Clinical Nurse Specialists».

Διαδικτυακή παρουσίαση.

Σάββατο 28 και Κυριακή 29/ 09 /2024.

Χορηγούνται 8 Μονάδες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες….

 

 

Scroll to top