ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΝΕΕ

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Νέο μέλος
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ), τηρεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο σύστημά της, με σκοπό την ενημέρωσή σας αναφορικά με τις επιστημονικές της δραστηριότητές της καθώς και γενικότερα της προώθησης των επιστημονικών θεμάτων των σχετικών με τους τομείς ενδιαφέροντος της ΕΕΝΕΕ (εκπαίδευση και έρευνα στη Νοσηλευτική αλλά και παροχή εξειδικευμένης γνώσης και υποβολή προτάσεων), που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, με βάση την μέχρι σήμερα επικοινωνία μας. Τα στοιχεία που τηρούνται μπορεί να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας, email καθώς και λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αφενός οι πληροφορίες αυτές είναι ασφαλείς και αφετέρου ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Επιθυμώ την εγγραφή μου στην ΕΕΝΕΕ (ετήσιο κόστος εγγραφής 5 ευρώ + ετήσια συνδρομή 10 ευρώ)
Επιθυμώ την εγγραφή μου στην ΕΕΝΕΕ και αποδέχομαι την επικοινωνία μέσω Newsletter