Η Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό στο χώρο της Νοσηλευτικής και να ανταποκριθεί στην απαίτηση πολλών συναδέλφων οι οποίοι θεώρησαν την ίδρυσή της επιτακτική ανάγκη.


Η εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν τους δύο πόλους οι οποίοι συνθέτουν την φυσιογνωμία της κάθε επιστήμης. Η Νοσηλευτική οφείλει να συμπορεύεται με τις ραγδαίες εξελίξεις των ημερών εάν θέλει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο επιστημονικό γίγνεσθαι.

Ελπίζουμε ότι δημιουργώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους Νοσηλευτές θα καταφέρουμε να συντελέσουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας.

Εάν θέλετε να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια και να γίνετε μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά. Το οικονομκό κόστος για να γίνεται μέλος της εταιρείας ανέρχεται στα 5€ εγγραφή και 10€ στήσια συνδρομή. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας καθώς και με το δίκτυο έρευνας, θα βρείτε στο site.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

O Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Γιαβασόπουλος Όλγα Καδδά