Σεμινάρια

Σεμινάρια

2012

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας
Διάρκεια : 27 ώρες (Ιανουάριος – Ιούνιος 2011)
Συντονιστής Προγράμματος : Δημοσθένης Παναγιωτάκος
Θέμα : «Διαταραχές Νερού και Ηλεκτρολυτών στην καθημερινή κλινική πράξη»
Διάρκεια : 4 ώρες (26 Μαΐου 2012)
Εισηγητές του σεμιναρίου : Αναστασία  Κοτανίδου, Ιωάννης Βασιλειάδης, Χριστίνα Μαρβάκη,

Συνδιοργάνωση : ΣΥΔΝΟΧ

Θέμα : Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας «ΝΕΜΕΘ»
Διάρκεια : 23 ώρες (Ιανουάριος – Ιούνιος 2012)
Υπεύθυνοι Προγράμματος: Αντωνία Κουτσούκου – Χριστίνα Μαρβάκη

Συντονιστές Προγράμματος : Κωστής Ποντίκης – Γιώργος Αργυρίου

Ιστότοπος Σεμιναρίου : www.nemeth.gr

Συνδιοργάνωση : ΜΕΘ Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

2013

Θέμα : Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας «ΝΕΜΕΘ»
Διάρκεια : 23 ώρες (Ιανουάριος – Ιούνιος 2013)
Υπεύθυνοι Προγράμματος: Αντωνία Κουτσούκου – Χριστίνα Μαρβάκη

Συντονιστές Προγράμματος : Κωστής Ποντίκης – Γιώργος Αργυρίου

Ιστότοπος Σεμιναρίου : www.nemeth.gr

Συνδιοργάνωση : ΜΕΘ Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία & Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας

Θέμα : Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας «ΝΕΜΕΘ»
Διάρκεια : 30 ώρες (Οκτώβριος 2013 – Ιούνιος 2014)
Υπεύθυνοι Προγράμματος : Αντωνία Κουτσούκου – Χριστίνα Μαρβάκη

Συντονιστές Προγράμματος : Κωστής Ποντίκης – Γιώργος Αργυρίου

Ιστότοπος Σεμιναρίου : www.nemeth.gr

Συνδιοργάνωση : ΜΕΘ Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία & Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας

2015

Θέμα : Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας «ΝΕΜΕΘ»
Διάρκεια : 77 ώρες (Ιανουάριος 2015 – Ιούνιος 2015)
Υπεύθυνοι Προγράμματος : Αντωνία Κουτσούκου – Χριστίνα Μαρβάκη

Συντονιστές Προγράμματος : Κωστής Ποντίκης – Γιώργος Αργυρίου

Ιστότοπος Σεμιναρίου : www.nemeth.gr

Συνδιοργάνωση : ΜΕΘ Α΄ ΠΠ Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία & Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας – ECTS

2016

Θέμα : Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας «ΝΕΜΕΘ»
Διάρκεια : 77 ώρες (Ιανουάριος 2016 – Ιούνιος 2016)
Υπεύθυνοι Προγράμματος : Αντωνία Κουτσούκου – Χριστίνα Μαρβάκη – Σοφία Ζυγά

Συντονιστές Προγράμματος : Κωστής Ποντίκης – Γιώργος Αργυρίου

Ιστότοπος Σεμιναρίου : www.nemeth.gr

Συνδιοργάνωση : ΜΕΘ Α΄ ΠΠ Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία & Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑ.ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ – ECTS