Διοικητικό Συμβούλιο 2009-2011

Χριστίνα Μαρβάκη

Χριστίνα Μαρβάκη

Πρόεδρος
Αναστασία Κοτανίδου

Αναστασία Κοτανίδου

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αργυρίου

Γεώργιος Αργυρίου

Γεν. Γραμματέας

Όλγα Καδδά

Ταμίας

Εκπαίδευση
2020 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Αντωνία Καλογιάννη

Αντωνία Καλογιάννη

Μέλος
Γενοβέφα Κολοβού

Γενοβέφα Κολοβού

Μέλος
Γεώργιος Βασιλόπουλος

Γεώργιος Βασιλόπουλος

Μέλος
Δημήτρης Κοσμίδης

Δημήτρης Κοσμίδης

Μέλος
Ηλίας Γιαννακούλης

Ηλίας Γιαννακούλης

Μέλος
Scroll to top