Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2021

Εκπαίδευση
2016 | Διδάκτορικό Δίπλωμά | Ιάτρική Σχολή Πάνεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ

Αναστασία Κοτανίδου

Αναστασία Κοτανίδου

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αργυρίου

Γεώργιος Αργυρίου

Γεν. Γραμματέας

Όλγα Καδδά

Ταμίας

Εκπαίδευση
2020 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Βασίλης Κυριακόπουλος

Βασίλης Κυριακόπουλος

Μέλος
Γαβριήλ Λάζος

Γαβριήλ Λάζος

Μέλος
Ευσταθία Καμπισιούλη

Ευσταθία Καμπισιούλη

Μέλος
Θεμιστοκλής Εξαρχόπουλος

Θεμιστοκλής Εξαρχόπουλος

Μέλος
Φλώρα Ευσταθίου

Φλώρα Ευσταθίου

Μέλος
Scroll to top