Διοικητικό Συμβούλιο 2013-2015

Χριστίνα Μαρβάκη

Χριστίνα Μαρβάκη

Πρόεδρος
Αναστασία Κοτανίδου

Αναστασία Κοτανίδου

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αργυρίου

Γεώργιος Αργυρίου

Γεν. Γραμματέας

Όλγα Καδδά

Ταμίας

Εκπαίδευση
2020 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Αντωνία Καλογιάννη

Αντωνία Καλογιάννη

Μέλος
Γεώργιος Βασιλόπουλος

Γεώργιος Βασιλόπουλος

Μέλος
Γενοβέφα Κολοβού

Γενοβέφα Κολοβού

Μέλος
Ευσταθία Καμπισιούλη

Ευσταθία Καμπισιούλη

Μέλος
Αρετή Σταυροπούλου

Αρετή Σταυροπούλου

Μέλος
Scroll to top