Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2013

Χριστίνα Μαρβάκη

Χριστίνα Μαρβάκη

Πρόεδρος
Αναστασία Κοτανίδου

Αναστασία Κοτανίδου

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αργυρίου

Γεώργιος Αργυρίου

Γεν. Γραμματέας

Όλγα Καδδά

Ταμίας

Εκπαίδευση
2020 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Αντωνία Καλογιάννη

Αντωνία Καλογιάννη

Μέλος
Γενοβέφα Κολοβού

Γενοβέφα Κολοβού

Μέλος
Γεώργιος Βασιλόπουλος

Γεώργιος Βασιλόπουλος

Μέλος
Δημήτρης Κοσμίδης

Δημήτρης Κοσμίδης

Μέλος
Δημοσθένης Παναγιωτάκος

Δημοσθένης Παναγιωτάκος

Μέλος
Ηλίας Γιαννακούλης

Ηλίας Γιαννακούλης

Αναπληρωματικό Μέλος
Scroll to top