Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2025

Εκπαίδευση
2016 | Διδάκτορικό Δίπλωμά | Ιάτρική Σχολή Πάνεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ

Αναστασία Κοτανίδου

Αναστασία Κοτανίδου

Αντιπρόεδρος

Όλγα Καδδά

Γεν. Γραμματέας

Εκπαίδευση
2020 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Αλέξανδρος Γιανουλάκης

Αλέξανδρος Γιανουλάκης

Ταμίας

Εκπαίδευση
2021 | Υποψήφια Διδάκτωρ | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Βασίλης Κυριακόπουλος

Βασίλης Κυριακόπουλος

Μέλος

Εκπαίδευση
2022 | Επείγουσα και Εντατική Νοσήλευτική Ειδικότήτα, 1ή ΥΠΕ 2020 | Διδακτορικό Δίπλωμα

Δήμητρα Μαυροειδή

Δήμητρα Μαυροειδή

Μέλος

Εκπαίδευση
2020 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Scroll to top