Διαταραχές Νερού και Ηλεκτρολυτών στην καθημερινή κλινική πράξη

Θέμα : Διαταραχές Νερού και Ηλεκτρολυτών στην καθημερινή κλινική πράξη
26/05/2012
Εισηγητές : Αναστασία Κοτανίδου, Ιωάννης Βασιλειάδης, Χριστίνα Μαρβάκη
Αθήνα

Scroll to top