Αιμοδυναμικό Monitoring – Από τη Φυσιολογία στην Κλινική πράξη.

Ημερομηνία : 10/05/2017
Θέμα : Αιμοδυναμικό Monitoring – Από τη Φυσιολογία στην Κλινική πράξη.
Εισηγητές: Κυριακοπούλου Μαγδαληνή, Καδδά ¨Όλγα, Καμπισιούλη Έφη 44ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ Νάξος

Scroll to top