11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας
Διάρκεια : 27 ώρες (Ιανουάριος – Ιούνιος 2011)
Συντονιστής Προγράμματος : Δημοσθένης Παναγιωτάκος

Scroll to top