Κλινικά Φροντιστήρια

Κλινικά Φροντιστήρια

2010

Θέμα : Βασική Ηλεκτροκαρδιογραφία
26/06/2010
Εισηγητής : Θοδωρής Καπάδοχος

Αθήνα

Θέμα : Validation
12/06/2010
Εισηγητές : Γιώργος Ίντας και Παντελής Στεργιάννης

Αθήνα

Θέμα : Ανάλυση Δεδομένων - SPSS
25/09/2010, 4/12/2010 και 18/12/2010
Εισηγητές : Δημοσθένης Παναγιωτάκος και Σίλα Μπουντζιούκα

Αθήνα

2011

Θέμα : Ανάλυση Δεδομένων - SPSS
21/05/2011, 28/05/2011 και 29/05/2011
Εισηγητές : Ευάγγελος Κριτσωτάκης

Κρήτη

2012

Θέμα : Ποιοτικές έρευνες – Ερμηνευτική φαινομενολογία»
27-28/01/2012
Εισηγητές : Βουζάβαλη Φωτεινή

Αθήνα

Θέμα : Διαταραχές Νερού και Ηλεκτρολυτών στην καθημερινή κλινική πράξη
26/05/2012
Εισηγητές : Αναστασία  Κοτανίδου, Ιωάννης Βασιλειάδης,  Χριστίνα Μαρβάκη

Αθήνα