Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (υπό κατασκευή)

 

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια :

 

Ημερομηνία : 1-4/11/2007

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

Divani Caravel

 

Ημερομηνία : 23-24/11/2007

2ο Νοσηλευτικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

Classical Athens Imperial Hotel

 

Ημερομηνία : 30/11 – 1/12/2007

Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Αθήνα - Divani Caravel

 

Ημερομηνία :  6-8/12/2007

ICE

Ιωάννινα

 

Ημερομηνία :  11-13/04/2008

12ο state of the art

Αθήνα

 

Ημερομηνία :  11-14/05/2008

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ

Αθήνα

 

Ημερομηνία :  3-6/12/2008

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Αθήνα –Divani Caravel

 

Ημερομηνία :  4-6/12/2008

ICE

Ιωάννινα

 

Ημερομηνία : 2-4/04/2009

13ο state of the art

Αθήνα

 

Ημερομηνία :  4/05/2009

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ

Μύκονος

 

Ημερομηνία :  12-15/05/2009

2ο Πανελλήνιο & 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ΕΝΕ

Ρόδος

 

Ημερομηνία :  13-16/08/2010

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Ιωάννινα

 

 

Ημερομηνία : 26-27/09/2009

Πολυθεματική Νοσηλευτική Διημερίδα

Ανάβυσσος – με την χορηγία της Boehringer Ingelheim

 

Ημερομηνία : 9-11/10/2009

Πολυθεματική Νοσηλευτική Διημερίδα

Ανάβυσσος – με την χορηγία της Boehringer Ingelheim

 

Ημερομηνία : 9-11/10/2009

Πολυθεματική Νοσηλευτική Διημερίδα

Έδεσσα – με την χορηγία της Boehringer Ingelheim

 

Ημερομηνία : 16-18/10/2009

Πολυθεματική Νοσηλευτική Διημερίδα

Νάουσα – με την χορηγία της Boehringer Ingelheim