Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 « ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ»

 

ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑ

 

27-1-2012

 

4-6ΜΜ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

6-8ΜΜ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ

 

28-1-2012

 

9ΠΜ-1ΜΜ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ