Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

 

Προτεινόμενες ηλεκτρονκές εκδόσεις και βάσεις αποδελτίωσης ανοικτής πρόσβασης για αναζήτηση βιβλιογραφίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 2006  για να καλύψει ένα κενό στον χώρο της Νοσηλευτικής και να ανταποκριθεί στην απαίτηση πολλών συναδέλφων οι οποίοι θεώρησαν την ίδρυσή της επιτακτική ανάγκη.

Κύρια επιτευγματα  στα επτά χρόνια λειτουργίας της εταιρείας είναι η υλοποίηση μεγάλης διάρκειας (ετήσιων) σεμιναρίων, η εφαρμογή καινοτόμων  μορφών εκπαίδευσης όπως το journal club ενώ σημαντικό επίτευγμα είναι η δημιουργία του Δικτύου Νοσηλευτικής Έρευνας μέσω του οποίου έχουν ήδη υλοποιηθεί αρκετά ερευνητικά πρωτόκολλα. Διαβάστε περισσότερα..